Waarom een gastouder


·         Veilige plek

·         Kleinschalig

·        Veel persoonlijke aandacht

·         Voor ieder kind eigen dagritme

·         Professionele achterwacht

·         Samen spelen en ontdekken in een kleine groep

·         Iedere dag hetzelfde gezicht in een huiselijke omgeving

·         Professionele kinderopvang

·         Voordeliger door afname per uur

·         Flexibele opvang

.     Heerlijke tuin 

·       Er wordt niet gerookt